Αποδράσεις  2023

Escapes  2023

Άγκυρες  2023

Anchors, 2023

Απόπειρες  2023

Attempts,  2023

Σχέδιο,  2023

Plan, 2023

Κίνητρο  2023

Motive,  2023

Κίνητρο (επιτελεστική διάλεξη),  2023

Motive (lecture performance), 2023

Self-fashioning Escape Boots, 2019

Self-fashioning Escape Objects,  2015

H τέχνη/ική της απόδρασης  2013

The art/act of escaping,  2013

Extra Muros,  2011

More works to be added soon

Site under construction

Προσεχώς περισσότερα έργα

Ιστοσελίδα υπό κατασκευή